Ethnographic Institute and Museum Panorama, Bulgaria

Description in English not found. We only have a description in Bulgarian:

Етнографският институт с музей (Национален етнографски музей, НЕМ) е държавна културна институция към Българската академия на науките в София за развитие на етнологията и успоредно съхранение на материалните богатства от миналото на българския народ.

Научният архив на музея съхранява над 3000 архивни единици, около половин милион страници, 100 000 негатива и 5200 стари снимки и портрети. Библиотеката на ЕИМ съдържа над 25 000 издания, някои от които са единствени в страната. Нейна интегрална част е Специализираната библиотека с архив „Студии Романи“, която съдържа книги и други разнообразни издания, посветени на циганите.

НЕМ е включен в Стоте национални туристически обекта. Музеят има сбирки с предмети, свързани с домашните занятия и покъщнина, земеделието и животновъдството, килимите и едрите тъкани, дърворезбата, кованото желязо, медникарството, накитите, обичаите и обредния реквизит, традиционното народно облекло, шевиците и дребните тъкани. Разполага с постоянна изложба. Намира се в София, в сградата на бившия Царски дворец, в който дели пространство с Националната художествена галерия. Сградата е обявена за паметник на културата от национално значение още през 1978 година.

При последната реформа на БАН, Етнографският институт с музей заедно с Института за фолклор се сливат и сега образуват Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей.

 Read more...

Panoramas of the 200 most prominent Bulgaria Points of Interest